21.12.2011 г.

Държавен вестник, бр. 101

Променени актове

  • Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Нови актове

  • Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър (дв, бр. 18 от 2007 г.)